گروه ماشین سازی
پیشنهادات ویژه

آسیاب گهواره ای

رنگ طلایی
تومان 4/500/000 چهار میلیون و پانصد هزار تومان
  • یک سال ضمانت
  • 5 سال خدمات پس از فروش
  • 7 درصد تخفیف خرید نقدی
فروش ویژه
روغن گیراسوه صنعت اصفهان

روغن گیر رومیزی

رنگ طلایی
تومان 12/600/000 دوازده میلیون و ششصد هزار تومان
  • یک سال ضمانت
  • 5 سال خدمات پس از فروش
  • 7 درصد تخفیف خرید نقدی
فروش ویژه
کره گیر

کره گیر صنعتی

رنگ طلایی
تومان 29/600/000 بیست و نه میلیون و ششصد هزار تومان
  • یک سال ضمانت
  • 5 سال خدمات پس از فروش
  • 7 درصد تخفیف خرید نقدی
فروش ویژه