اسوه صنعت

نسخه آزمایشی

گروه ماشین سازی

Isfahan Osveh Sanat Company

دسته‌بندی: وبلاگ

فوایدعرق هل
وبلاگ

فوایدعرق هل

طبيعت: گرمفوایدعرق هل : معطر، مقوي معده، رفع سردرد، رفع بي خوابي و کم خوابی، مسکن دردهايعصبي صورت و کمر، رفع کم خوابي. انواع اسیاب

ادامه مطلب »
فوایدعرق نسترن
وبلاگ

فوایدعرق نسترن

عرق نسترنطبيعت: گرمفوایدعرق نسترن : تقویت قلب، تصفیه خون، مدر، ضد اسكوربوت، رفع انقباض غير ارادي ماهيچهمعده، رفع بيماري هاي ناشي از ورم و التهاب

ادامه مطلب »
فوایدعرق مخلصه
وبلاگ

فوایدعرق مخلصه

عرق مخلصه طبيعت: گرمفوایدعرق مخلصه : مقوي، ملین، دفع سموم، ضد قولنج، پاد زهر قوي، مفيد براي ناراحتي هاي كمرو مفاصل، مقوي معده انواع خشک

ادامه مطلب »
فوایدعرق كيالك
وبلاگ

فوایدعرق كيالك

عرق كيالكطبيعت: سردفوایدعرق كيالك : تب بر، ، تصفيه كننده خون، مفيد جهت بيماري هاي قلبي، تنظيم ضربان قلب، بازكننده انسداد عروقي، جلوگيري از سخت

ادامه مطلب »
عرق زنیان
وبلاگ

فواید عرق زنیان

طبیعت: گرمفواید عرق زنیان : مقوي معده، باد شكن، ضد نفخ، ضد ترشی معده، ضد اسهال، ضد عفوني كننده،ضد انگل، ضد تهوع، ضد سكسكه، ضدآسم،

ادامه مطلب »
فوایدعرق چهل گياه
وبلاگ

فوایدعرق چهل گياه

عرق چهل گياهطبیعت: گرمفوایدعرق چهل گياه : تقويت معده، رفع ترشي معده، هضم غذا، ، ضد نفخ، و سوء هاضمه، ضد سردی،ضد تهوع واستفراغ. انواع

ادامه مطلب »
فوایدعرق گلپوره
وبلاگ

فوایدعرق گلپوره

طبیعت: گرمفوایدعرق گلپوره : آرام بخش، کاهنده قند خون، در مان يبوست، وبا، سرماخوردگي، انواع تب،اختالالت كبد، رفع سر درد انواع اسیاب های اسوه صنعت

ادامه مطلب »
فوایدعرق گزنه
وبلاگ

فوایدعرق گزنه

عرق گزنهطبیعت: گرمفوایدعرق گزنه : بازکننده عروق، مدر، ضد خون ریزی، ضد چربی و قند خون، جلوگيري از ريزشمو، درمان بیماری های پوستی وجلدی. انواع

ادامه مطلب »
فوایدعرق سنبل الطيب
وبلاگ

فوایدعرق سنبل الطيب

طبیعت: گرمفوایدعرق سنبل الطيب : محرك، مسكن، اشتها آور، باد شكن، خواب آور، ضد تشنج، ضد هيستري، ضدصرع، مقوي اعصاب، كاهنده فشار خون، درمان تپش

ادامه مطلب »
فواید عرق شنبليله
وبلاگ

فواید عرق شنبليله

عرق شنبليلهطبیعت: گرمفواید عرق شنبليله : مقوي، نیرو بخش، ضد قند خون، ضد الغري، اشتها آور، جلو گيري از ريزش مو،مفيد براي معلوالن. انواع اسیاب

ادامه مطلب »