گروه ماشین سازی

52*34*85cm

فیلتر محصولات
انتخاب قدرت موتور
ظرفیت تولید
نوع برق مصرفی
قابلیت