گروه ماشین سازی

60 * 80 * 110 سانتیمتر

فیلتر محصولات
جنس بدنه دستگاه
ظرفیت تولید