گروه ماشین سازی

60*80*130

فیلتر محصولات
جنس بدنه دستگاه
نوع برق مصرفی