اسوه صنعت اصفهان

Search

استریلیزاسیون شیر

استریلیزاسیون شیر

اين دستگاه دارای قابلیت میكروب زدايی مواد جامد در بازه ی زمانی ۱۰ الی ۳۰ دقیقه می باشد. اين دستگاه مجهز به المپ های يو وی و يا همان فرابنفش است که در طی تابش اشعه ی فرابنفش، گاز اوزون تولید می شود. دستگاه استريل اسوه علاوه بر اين مجهز به دستگاه اوزون ساز به صورت جداگانه می باشد. اشعه ی فرابنفش و گاز اوزون عمل میكروب زدايی به صورت همه جانبه و در همه ی سطوح را انجام می دهد. درب های اين دستگاه دارای میكروسوئیچ هستند و به محضی که درب توسط کاربر باز شود لامپ های یو وی خاموش شده و فن ها روشن می شوند تا گاز اوزون را به سمت بالا بكشد و به صورت کاربر نخورد و نور فرابنفش به چشمان کاربر آسیب نزند.
داخل دستگاه از رنگ سفید استفاده شده تا اشعه ی فرابنفش را قابل انعكاس کند.

دستگاه استریل اسوه

  • استریل و میکروب زدایی مواد غذایی جامد بدون بسته بندی با استفاده از اشعه  دستگاه استریل
  • دارای قابلیت اندازه گیری زمان استریل
  • امکان استریل متناسب با حجم مواد
  • امکان طراحی متناسب با سینی های خشک کن بدون نیاز به تعویض سینی خشک کن
  • عرض: ا متر / ارتفاع: ۲ متر/ طول: ۲/۵ متر
  • امکان تخلیه ی راحت دستگاه ها
  • امکان طراحی و ساخت متناسب با ظرفیت

استریل شیر، استریلیزاسیون شیر

فیلتر محصولات
فیلتر براساس قیمت: