اسوه صنعت اصفهان

Search

دستگاه استریل تجهیزات داندانپزشکی

دستگاه استریل تجهیزات داندانپزشکی

دستگاه استریل تجهیزات داندانپزشکی یک وسیله مورد استفاده در صنعت دندانپزشکی است. که برای ایجاد شرایط استریل در تجهیزات و وسایل پزشکی استفاده می شود. این دستگاه به منظور کاهش خطر انتقال عفونت ها و بیماری های عفونی در بیماران و پرسنل درمانی استفاده می شود.

استریل کردن تجهیزات دندانپزشکی می تواند به صورت دستی یا با استفاده از دستگاه استریل صورت گیرد. دستگاه های استریل بیشتر از روش های خشک یا بخار آب برای استریل کردن استفاده می کنند. در روش خشک، تجهیزات به روشی استریل می شوند. که در آن هوای خشک با فشار بالا به داخل دستگاه پمپ می شود. و در روش بخار آب، تجهیزات با استفاده از بخار آب استریل می شوند.

تجهیزات دندانپزشکی از جمله ابزارهای جراحی دندان، شیرینگ ها، بخش های چوبی، دستکش و غیره باید قبل از استفاده استریل شوند. تا از انتقال عفونت ها و بیماری های عفونی به بیماران و پرسنل درمانی جلوگیری شود.

 

فیلتر محصولات
فیلتر براساس قیمت: