گروه ماشین سازی

تیغه ای از جنس فنر فشرده شده فولاد

فیلتر محصولات
انتخاب قدرت موتور
جنس بدنه دستگاه
نوع برق مصرفی
فیلتر براساس قیمت: