اسوه صنعت

نسخه آزمایشی

گروه ماشین سازی

Isfahan Osveh Sanat Company

برچسب: زنیـان

زنیـان
وبلاگ

فوايدزنیـان

داراي: روغن فرارفوايدزنیـان: ملین، محرك، مدر، باد شكن، مقوی معده، ضد سنگ کلیه، ضد سنگ مثانه، ضدانگل،ضد عفوني كننده، ضد اسپاسم، ضد اسهال، ضد تهوع،

ادامه مطلب »