اسوه صنعت

نسخه آزمایشی

گروه ماشین سازی

Isfahan Osveh Sanat Company

برچسب: کتیرا

فوايدکتیرا
وبلاگ

فوايدکتیرا

فوايدکتیرا : ملین، مسهل، مقوی معده و روده، نرم کننده سینه، ضد سرفه، الغرکننده)با بادامو شکر(، ضد درد دندان)ضماد(، حالت دهنده و نرم کننده وتقویت

ادامه مطلب »