گروه ماشین سازی

110 کیلو گرم

فیلتر محصولات
جنس بدنه دستگاه
ظرفیت تولید