گروه ماشین سازی
تنظیم نرمی و زبری کره گیری

تنظیم نرمی و زبری کره گیری

فهرست مطالب

تنظیم نرمی و زبری دستگاه کره گیری

دستگاه های کره گیر اسوه صنعت اصفهان قابلیت کره گیری از انواع مغزیجات آجیلی. را در دو نوع نرم و کرانچی دار را دارد و با تولید چند نوع کره گیر قادر است. به شما اجازه کره گیری از چند نوع محصول در کمترین زمان را می دهد.

مراحل تنظیم نرم و زبر کردن کره گیر:
بــه وســیله ی اهــرم روی گلــوی دســتگاه فاصلــه بیــن تیغــه هــا را کــم کنیــد. تــا کــره ی نــرم تــری بگیریــد. یــا فاصلــه ی بیــن تیغــه هــا را بیشــتر کنیــد تــا کــره زبرتــری بگیریــد.
پیــچ خروســکی روی گلــوگاه دســتگاه را شــل کنیــد. درب را خــارج کــرده اهــرم را شــل کــرده و فاصلــه ی بیــن تیغــه هــای دهانــه ی خروجــی تنظیــم کنیــد. هــر چــه فاصلــه ی بیــن تیغــه هــا بیشــتر باشــد، کــره ی زبرتــر و هرچــه فاصلــه کمتــر باشــد، کــره ی نــرم تــری تولیــد مــی کنــد.

کره گیر های اسوه صنعت

کره های اسوه سلامت

تنظیم نرمی و زبری دستگاه کره گیری، کره گیری فندق، کره گیری بادام زمینی، رهنمای کار با دستگاه کره گیری، دستگاه کره گیر فروشگاهی، کره گیری بادام درختی، کره گیری صنعتی، دستگاه کره گیر کنجد، دستگاه کره گیر کوچک، کره گیر کوچک خانگی، کره گیری نارگیل، کره گیر صنعتی تبریز، کره گیری تهران، کره گیری تجریش، کره گیری اصفهان، کره گیری در منزل، کره گیری در شیراز، کره گیری در کرج، کره گیری در مشهد، روش کره گیری با دستگاه، کره گیری رومیزی، کره گیر رومیزی خانگی، روش کره گیری، طریقه کره گیری با دستگاه

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تنظیم نرمی و زبری کره گیری

آخرین مطالب سایت:

برچسب ها:

پیشنهاد لحظه ای:

امتیاز این مطلب:
5/5