گروه ماشین سازی
راه اندازی خشک کن بدون PLC

راه اندازی خشک کن بدون PLC

فهرست مطالب
روشن کردن دستگاه های خشک کن بدون PLC:

ابتدا سوئیچ مربوط به تایمر (زمان) را روشن کنید. دکمه ی اینتر را فشار دهید. رله ی A چشمک زن می شود. راه اندازی خشک کن

بـا کمـک دکمـه های جهت دار، زمان مورد نظر بـرای روشـن مانـدن دسـتگاه را وارد کـرده، اینتر کنیـد. رلـه B چشـمک زن مـی شـود و نیـازی بـه تنظیــم نــدارد. بــا اینتــر کــردن از آن بگذریــد. ســوئیچ مربــوط بــه تایمــر را خامــوش و مجــددا روشـن کنیـد. ایـن کار باعـث ذخیـره شـدن تغییـرات انجــام شــده مــی گــردد. سوئیچ مربوط به دما (ترموستات) را روشن کنید. دکمه اینتر را فشار دهید. عدد پایینی (SV) به حالت چشمک زن در می آید. با دکمه های جهت دار دمای مورد نظر SV را وارد کنید.

دکمـه اینتـر را 4 بـار فشـار دهیـد تـا عـدد SV ثابـت شـود. سـوییچ مربـوط بـه دمـا را خامـوش و مجـددا روشـن کنیـد تـا عـدد وارد شـده ذخیره شـود.

(بـه یـاد داشـته باشـید کـه وقتـی عـدد PV شـروع بـه حرکـت مـی کنـد بـه عـدد SV نزدیـک مـی شـود، مشـعل شـروع بـه کار مـی کنـد).

ســوئیچ مربــوط بــه ســانتریفیوژ را روش کنیــد تــا ســانتریفیوژ ســیرکوله، شــروع بــه کار کنیــد. میوه ها را روی سینی ها چیده و رگال را داخل دستگاه بگذارید. سوییچ مربوط به رطوبت سنج را روشن کنید.

مشخصات فنی دستگاه خشک کن اسوه صنعت اصفهان

خط تولید دستگاه های میوه خشک کن اسوه صنعت اصفهان- آپارات

ارده گیر های اسوه صنعت اصفهان

آسیاب های اسوه صنعت اصفهان

آسیاب های گهواره ای شرکت اسوه صنعت اصفهان

روغن گیر های شرکت اسوه صنعت اصفهان

آسیاب دو کله شرکت اسوه صنعت اصفهان

خشک کن های شرکت اسوه صنعت اصفهان

قیمت دستگاه کره گیر با اینورتر اسوه صنعت 

قیمت دستگاه کره گیر بدون اینورتر اسوه صنعت

4.4/5 - (16 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راه اندازی خشک کن بدون PLC

آخرین مطالب سایت:

آسیاب زردچوبه

زردچوبه یکی از ادویه هایی پر طرفدار در آشپزی است. این ادویه ی خوشمزه برای پودر شدن بسیار سخت است. در این مقاله تقریبا از

ادامه مطلب »
برچسب ها:

پیشنهاد لحظه ای:

امتیاز این مطلب:
5/5