اسوه صنعت اصفهان

Search
گل مينا (گلبهار)

فوايدگل مينا (گلبهار)

فهرست مطالب

داراي: روغن فرار و تانن
فوايدگل مينا (گلبهار) : مدر، معرق، قابض، مقوي، ملين، دفع سنگ كليه، خلط آور، درمان روماتيسم،
نقرس، بيماري هاي كليه وكبد.

انواع آسیاب اسوه صنعت

Contains: volatile oils and tannins
Benefits of enamel (Golbahar): diuretic, diaphoretic, astringent, tonic, laxative, excretion of kidney stones, expectorant, treatment of rheumatism,
Gout, kidney and liver diseases.

انواع خشکبار اسوه سلامت

يحتوي على: الزيوت الطيارة والعفص
فوائد المينا (جولبهار): مدر للبول ، معرق ، قابض ، منشط ، ملين ، إفراز حصوات الكلى ، مقشع ، علاج الروماتيزم ،
أمراض النقرس والكلى والكبد.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گل مينا (گلبهار)

آخرین مطالب سایت:

برچسب ها:

پیشنهاد لحظه ای:

امتیاز این مطلب:
5/5