اسوه صنعت اصفهان
Search
فوايداوکالیپتوس

فوايداوکالیپتوس

فهرست مطالب

داراي: روغن فرار، تانن و رزین
فوايداوکالیپتوس : محرك، معرق، ضدعفونت مجاري تنفسي)بخور(، ضدسرفه)بخور(، برونشیت
مزمن، آسم، ضدعفونی کننده زخم)شستشو(، تسكين روماتيسم)موضعي(.

انواع اسیاب های اسوه صنعت

Contains: volatile oils and pigments
Benefits of violets: sedative, diaphoretic, antipyretic, thirst-relieving, cold, anti-cough, analgesic)
Oil (, anti-bleeding from the nose) rubbing oil in the nose (, anti-bile, anti-headache) rubbing
Oil (, anti-jaundice, treatment of stomach upset, liver, kidney.

انواع ادویه جات اسوه سلامت

يحتوي على: أصباغ وزيوت متطايرة
فوائد البنفسج: مهدئ ، معرق ، خافض للحرارة ، مسكن للعطش ، البرد ، مضاد للسعال ، مسكن)
زيت (، مضاد للنزيف من الأنف) زيت فرك في الأنف (، مضاد للصفراء ، مضاد للصداع) فرك
زيت (، مضاد لليرقان ، علاج اضطرابات المعدة ، الكبد ، الكلى.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فوايداوکالیپتوس

آخرین مطالب سایت:

برچسب ها:

پیشنهاد لحظه ای:

امتیاز این مطلب:
5/5