گروه ماشین سازی

57*32*72 سانتی متر

فیلتر محصولات
جنس بدنه دستگاه
ظرفیت تولید