اسوه صنعت

نسخه آزمایشی

گروه ماشین سازی

Isfahan Osveh Sanat Company

برچسب: غافث

فوايدغافث
وبلاگ

فوايدغافث

داراي: تاننفوايدغافث : مدر، قابض، ضد نقرس، ضد خون ریزی داخلی، ضد كرم، ضد سودا، ضداسهال خونی، کاهش اسید اوریک،تقويت قلب. انواع خشک کن اسوه

ادامه مطلب »