اسوه صنعت

نسخه آزمایشی

گروه ماشین سازی

Isfahan Osveh Sanat Company

فوايدغافث

داراي: تانن
فوايدغافث : مدر، قابض، ضد نقرس، ضد خون ریزی داخلی، ضد كرم، ضد سودا، ضد
اسهال خونی، کاهش اسید اوریک،تقويت قلب.

انواع خشک کن اسوه صنعت

Contains: Tannins
Benefits: Diuretic, astringent, anti-gout, anti-internal bleeding, anti-worm, anti-soda, anti
Bloody diarrhea, decrease in uric acid, strengthen the heart.

انواع خشکبار اسوه سلامت

يحتوي على: العفص
الفوائد: مدر للبول ، قابض ، مضاد للنقرس ، مضاد للنزيف الداخلي ، مضاد للديدان ، مضاد للصودا ، مضاد
الإسهال الدموي ، انخفاض حمض البوليك ، تقوية القلب.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *