فوايد(خارخاسک)خار سه گوش

فوايد(خارخاسک)خار سه گوش

فوايد(خارخاسک)خار سه گوش

داراي: روغن های فرار، پتاسیم، کلسیم، سدیم، رزین و تانن
فوايدخارخاسک)خار سه گوش : مدر، قابض، ضد انگل، ضد سرفه، ضد سنگ کلیه و مثانه، ضد سودا، ضد
التهاب.

انواع خشک کن ها اسوه صنعت

Contains: essential oils, potassium, calcium, sodium, resin and tannins
Benefits of prickly pear) Triangle: diuretic, astringent, anti-parasitic, anti-cough, anti-kidney and bladder stones, anti-soda, anti
Inflammation.

انواع خشکبار اسوه سلامت

يحتوي على: زيوت عطرية ، بوتاسيوم ، كالسيوم ، صوديوم ، راتينج وعفص
فوائد التين الشوكي) المثلث: مدر للبول ، قابض ، مضاد للطفيليات ، مضاد للسعال ، مضاد حصوات الكلى والمثانة ، مضاد للصودا ، مضاد
إشعال.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *