اسوه صنعت

نسخه آزمایشی

گروه ماشین سازی

Isfahan Osveh Sanat Company

فوايدمصطکی

مصطکی
داراي: ویتامینC
فوايدمصطکی : تسریع جریان خون، مقوی حافظه، ضد اشتها، ضد سودا و بلغم، ضد صرع، ضد
سردی، ضد رطوبت بدن، ضد زخم معده، ضد زخم روده، ضد قند)با کندر(، درمان
زكام.

انواع اسیاب اسوه

Contains: Vitamin C.
Benefits: Accelerates blood flow, strengthens memory, anti-appetite, anti-soda and phlegm, anti-epileptic, anti
Cold, anti-moisture, anti-ulcer, anti-ulcer, anti-sugar (with frankincense), treatment

خشکبار های اسوه سلامت

يحتوي على: فيتامين سي.
الفوائد: يسرع تدفق الدم ، يقوي الذاكرة ، مضاد للشهية ، مضاد للصودا والبلغم ، مضاد للصرع ، مضاد
البرد ، مضاد للرطوبة ، مضاد للقرحة ، مضاد للقرحة ، مضاد للسكر (باللبان) ، علاج
زكام.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *